Hans Johansson- Pantings, Graphics and DrawingsArt
Home
CV
News
Paintings
Printmaking
Drawings
Multiples
Press
Erlier Exhibitions
Public art
Contact Me
Home:

 

   
Go to my new homepage: www.hansjohansson-lundeborg.com/wordpress/

Gåtill min nya hemsida:  
  www.hansjohansson-lundeborg.com/wordpress/
Hans Johansson
Svenska / Swedeish

Jag är född i Norra Sverige, men har varit bosatt i Stockholm
under tiden som jag gick på mejan.
Numera bor jag i Skåne.
Min ateljé och bostad ligger i en liten by som heter Väggarp,
mellan Eslöv och Lund.

Mitt måleri är färgstarkt jag ledsnar aldrig på att experimentera med färg,
det finns alltid nya variationer.

Teckningen är alltid grunden till mina målningar och för min grafik.
Under de nio år som jag gått på konstskolor har jag haft lärare som
Lennart Rodhe, Jörg Immendorf, Peter Dahl, KG Nilsson, Nils G Stenqvist,
Tommy Östmar och många fler.


De lärare som betytt mest för mig är Professor Nils G Stenqvist
för min grafik och för mitt måleri.
För min teckning har Tommy Östmar haft stor betydelse som var professor
i teckning vid Konsthögskolan i Stockholm,
där jag var ele
v under fem år fram till 1983.


In English

Hans Johansson

I was born in the north of Sweden, but I have been living in Stockholm while I Studied at
Royal College of Art. Nowadays, nowadays I live in Skåne in the south of Sweden.
My studio and home is located in a small village called Väggarp, between Eslöv and Lund.
My painting is colorful I never become bored of experimenting with colors,
you can always find new variations.
The drawing is always the basis for my paintings and my graphics.

During the nine years that I have studied at art schools,
I have had teachers as Lennart Rodhe, Jörg Immendorf, Peter Dahl, KG Nilsson, Nils G Stenqvist,
Tommy Östmar and many more.

The teachers who have meant the most to me is
Professor Nils G Stenqvist for my graphics and for my paintings.
For my drawing, Tommy Östmar had great significance as a professor
of drawing at the Art Academy in Stockholm,
where I was a student for five years until 1983.


 

HomeCVNewsPaintingsPrintmakingDrawingsMultiplesPressErlier ExhibitionsPublic artContact Me